< terug

Notarissen voor ondernemers

Van oprichting tot fusie of overname

Start u een onderneming? Wilt u een BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging of stichting oprichten? Wilt u uw onderneming overdragen? Wilt u een fusie, splitsing of omzetting realiseren?

Onze notarissen gespecialiseerd in ondernemings- en rechtspersonenrecht helpen u graag verder.

Onze notarissen gespecialiseerd in onroerend goed helpen u graag met de overdracht van bedrijfsonroerendgoed, vestiging van hypotheekrechten, splitsing in appartementsrechten en de vestiging van opstal- en erfpachtrechten.