mr. J. Dolstra

Toegevoegd notaris

Sectie: Ondernemingsrecht

Expertise: Gespecialiseerd in herstructureringen, bedrijfsovernames, aandelentransacties, oprichtingen van besloten- en naamloze vennootschappen, coöperaties, stichtingen en verenigingen, het wijzigen van statuten en het implementeren van governancecodes in statuten, nationale en grensoverschrijdende juridische fusies, juridische (af)splitsingen, omzettingen van rechtspersonen, certificering van aandelen, participaties, aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomsten, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Dit zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse cliënten.

Jaar beëdiging: 1993

Talen: Nederlands en Engels

Ik werk graag aan zaken die juridisch complexer zijn. Splitsingen, overnames, fusies. In de regio Heerenveen zitten redelijk wat bedrijven met een internationale achtergrond. Dan heb je ook met buitenlandse partijen te maken. Wat ik met name leuk vind, is het maatwerk dat daarbij komt kijken. En het juridisch dan zo in te richten dat het voor alle partijen klopt."

Jan heeft notarieel recht en Nederlands recht gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). Hij is werkzaam in het notariaat sinds 1993. Vanaf mei 2018 is Jan verbonden aan ons kantoor als specialist Rechtspersonen- en Ondernemingsrecht. Daarvoor was hij als toegevoegd notaris werkzaam bij een van de grootste advocaten- en notariskantoren van Noord-Nederland. Binnen dit kantoor maakte hij deel uit van de Sectie Ondernemingsrecht en de Sectie Fusie en Overnames.

Nevenactiviteiten:

  • bestuurslidmaatschap Stichting Beatrixoord Noord Nederland
  • Bestuurslidmaatschap Stichting Heida-Faber Fonds
  • Lid Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten (VOC)

Opleiding(en):

  • Notarieel Recht (cum laude) en Nederlands Recht
  • Specialisatieopleiding Vennootschap- en Ondernemingsrecht Grotius
  • Academie (cum laude)