Notaris relaties en familie

Notarissen voor particulieren

< terug

De belangrijke momenten in uw leven goed regelen, daarvoor gaat u naar de notaris. U koopt samen een woning, u gaat trouwen, u krijgt bonuskinderen of u wilt vastleggen wie de voogdij krijgt als er iets met u gebeurt. Ook denken wij met u mee over uw toekomst. Hoe kunt u de regie houden als u niet meer wilsbekwaam bent? Hoe wilt u uw nabestaanden achterlaten? U kunt veel problemen voorkomen als u alles op tijd vastlegt. Wat kunt u bij ons regelen?

Bent u ondernemer? Zorg dat u ook daarvoor alles notarieel regelt.

Een samenlevingscontract

Woont u samen, maar bent u niet getrouwd en heeft u geen samenlevingscontract? Dan is er wettelijk niets geregeld. Zolang alles goed gaat, is er niets aan de hand. Maar als u bijvoorbeeld uit elkaar gaat of er overlijdt iemand, dan ontstaan juridisch vervelende situaties. Stel dat u samen een huis heeft gekocht en uw partner overlijdt. Dan is die helft van het huis in principe voor zijn of haar nabestaanden – en dat bent u niet.

Ook voor de belasting kan het erg ongunstig zijn om geen samenlevingscontract te hebben. Daarom adviseren wij u altijd om iets te regelen als u gaat samenwonen.

Huwelijkse voorwaarden / geregistreerd partnerschap

Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden? Uw persoonlijke bezittingen en schulden van vóór het trouwen blijven van u alleen, maar bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt (uitgezonderd erfenissen en schenkingen), zijn van u samen. Ook de eventuele schulden.

Voor veel stellen is het prettiger om de eigendommen gescheiden te houden. Als de financiële situatie van u beiden erg verschilt bijvoorbeeld of als er zakelijke risico’s zijn. Of om de rechten van kinderen uit een eerder huwelijk te beschermen.

Overleg dus voordat u gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaat) eens met ons. We adviseren u over alle mogelijkheden.

Voogdij

Heeft u al een voogd benoemd voor uw minderjarige kinderen? En is dit notarieel vastgelegd? Als dit nog niet zo is, raden we u aan om dit snel te regelen. Wanneer u namelijk zelf niet meer voor uw kinderen kunt zorgen, bijvoorbeeld door overlijden, dan wijst de rechter een voogd aan. Dat doet een rechter uiteraard in het belang van uw kinderen. Maar u heeft dan zelf geen invloed meer op wie de voogdij krijgt.

Levenstestament

Wie regelt uw financiële, medische en persoonlijke zaken als u dit zelf niet meer kunt? U kunt uw wensen voor later nu al vastleggen in een levenstestament. In dit levenstestament benoemt u een gevolmachtigde. Het is voor deze persoon belangrijk dat u dit notarieel laat vastleggen. Want daarmee zorgt u ervoor dat ook bijvoorbeeld banken hem of haar erkennen en machtigen. Zo kan uw gevolmachtigde ook echt uw zaken waarnemen.

Voor het kunnen opstellen van een levenstestament moet u wilsbekwaam zijn. Is dit niet meer het geval dan stelt de kantonrechter een bewindvoerder aan om het vermogen te beschermen.

Voor het regelen van een levenstestament kunt u bij ons terecht. U kunt ook een notaris als gevolmachtigde benoemen. Wij behartigen dan uw belangen.

Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een notaris die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een notaris.