Notaris pleziervaartuigen

Notarissen voor particulieren

< terug

Als notariskantoor in Friesland hebben we uiteraard veel booteigenaren als cliënt. Wij hebben diepgaande kennis van de specifieke wet- en regelgeving die geldt voor woonarken en plezierjachten.

Uw plezier(vaartuig) te boek stellen

Het te boek stellen van uw boot is niet verplicht. Maar het heeft wel een aantal voordelen als u uw eigendom notarieel laat vastleggen. Bijvoorbeeld als u een schip laat bouwen. Mocht de bouwer failliet gaan, en heeft u het eigendom ook contractueel geregeld met de werf, dan blijft u eigenaar van het schip. Het gaat dan niet mee in de failliete boedel.

Ook kunt u een teboekgesteld schip of een teboekgestelde woonark bezwaren met een hypotheekrecht. En bij diefstal bent u gemakkelijker te achterhalen als eigenaar. Zolang het schip niet notarieel is overgedragen blijft het namelijk uw schip. Bij een teboekstelling krijgt uw schip een uniek nummer: een brandmerk. Ook krijgt u een eigendomscertificaat van het Kadaster. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen.

Woonark, zeiljacht of motorjacht kopen of verkopen

Vaartuigen die te boek gesteld zijn, worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar via een notariële akte. Door onze ervaring hiermee weten we precies waar we op moeten letten:

  • we bieden zekerheid voor de koper door te controleren of de verkoper wel de eigenaar is van het schip, en voor de verkoper dat de verkoopsom wordt betaald
  • we checken of er nog hypotheken en/of beslagen rusten op het schip
  • we stellen de leveringsakte op, die vervolgens wordt ingeschreven bij het Kadaster, waardoor de juridische eigendom overgaat naar de koper

We werken dus in het belang van alle partijen.

Heeft u plannen voor het kopen of verkopen van een (plezier)vaartuig of woonark?

Catelijne Neelis helpt u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een notaris die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een notaris.