< terug

Samen een nieuwe woning kopen met eigen geld

Notaris familierecht in Heerenveen

Een leuke nieuwe stap: samen een nieuw huis kopen! Het kan zijn dat jullie naast een hypotheek ook eigen geld gebruiken voor de aankoop van jullie nieuwe huis. Dit kan bijvoorbeeld spaargeld zijn, een schenking of de overwaarde van jullie huidige woning of de woning van één van jullie beiden. Wat als jullie niet evenveel eigen geld voor de nieuwe woning gebruiken? Als één van jullie beiden meer spaargeld/overwaarde gebruikt bij de aankoop van de woning dan de ander, dan is het belangrijk om duidelijke afspraken vast te leggen over de bedragen die door een ieder zijn ingelegd. Wat kan er dan vastgelegd worden?

Vastleggen vordering

In jullie samenlevingsovereenkomst kan vastgelegd worden wie welk bedrag heeft ingelegd. Degene die het hoogste bedrag heeft ingelegd, krijgt dan een vordering op de degene die het laagste bedrag heeft ingelegd (ter grootte van de helft van het verschil tussen de twee bedragen). Met andere woorden: degene die het hoogste bedrag heeft ingelegd, schiet een stukje voor de ander voor. In jullie samenlevingsovereenkomst wordt vastgelegd wanneer dit bedrag terug betaald moet worden, bijvoorbeeld als jullie uit elkaar gaat of bij de verkoop van de woning.

Een praktijkvoorbeeld

Anna en Jan kopen samen een woning. Anna heeft € 110.00,00 spaargeld en wil dit spaargeld gebruiken voor de aankoop van de woning. Jan heeft € 10.000,00 spaargeld en wil dit spaargeld gebruiken voor de aankoop van de woning. Er is sprake van een vordering van Anna op Jan van € 50.000,00 (de helft van het verschil tussen de twee bedragen). Jan heeft dus een schuld aan Anna van € 50.000,00, die hij moet voldoen bij verkoop van de woning of bij het uit elkaar gaan.

Door de Belastingdienst wordt deze schuld van Jan aan Anna gezien als een gerealiseerde eigenwoningreserve. Concreet betekent dit voor Jan dat hij dit bedrag weer moet investeren in een nieuwe woning (als deze nieuwe woning binnen drie jaar wordt aangekocht). Omdat Jan niet daadwerkelijk deze eigenwoningreserve ter grootte van € 50.000,00 realiseert (Jan moet dit bedrag immers aan Anna betalen), zal dit bedrag geleend moeten worden bij de bank. Omdat dit bedrag als eigenwoningreserve wordt gezien, kan Jan bij het aangaan van een nieuwe financiering voor een bedrag van € 50.000,00 geen hypotheekrenteaftrek krijgen. Dit gevolg is niet gewenst en kan voorkomen worden door het opstellen van een draagplichtovereenkomst.

Draagplichtovereenkomst

Hoe werkt een draagplichtovereenkomst? De hypotheek wordt in twee leningdelen gesplitst. In het voorbeeld betekent dit, één (lager) leningdeel voor Anna en één (hoger) leningdeel voor Jan. Als in het voorbeeld Anna en Jan € 400.000,00 nodig zijn voor de aankoop van de woning, dan is er een hypothecaire geldlening nodig van € 280.000,00 (€ 400.000,00 minus het totaal door Jan en Anna ingelegde spaargeld). Het leningdeel van Anna bedraagt dan € 90.000,00 en het leningdeel van Jan bedraagt dan € 190.000,00.

Deze splitsing in leningdelen werkt alleen in jullie onderlinge verhouding. De bank kan ieder van jullie beiden voor het hele bedrag aanspreken.

Als jullie de nieuwe woning uiteindelijk weer gaat verkopen, krijgen jullie ieder de helft van de verkoopopbrengst. Met deze verkoopopbrengst lossen jullie ieder jullie eigen leningdeel af. Het leningdeel van degene die meer spaargeld heeft ingelegd zal lager zijn dan het leningdeel van degene die minder spaargeld heeft ingelegd. Dit heeft als resultaat – in het voorbeeld – dat Anna onderaan de streep € 100.000,00 meer dan Jan overhoudt.

Keuze maken

Als het voorgaande bij jullie speelt, dan moeten jullie een keuze maken tussen het vastleggen van de vordering of het regelen van een draagplichtovereenkomst. Wij kunnen beiden voor jullie verzorgen en denken graag met jullie situatie mee! Neem gerust contact op met mr. Baukje Kooistra (kandidaat-notaris) of mr. Rianne Wierda (kandidaat-notaris). Hoe eerder jullie aan de bel trekken, hoe makkelijker (en goedkoper) zaken te regelen zijn! U vindt ons notariskantoor in Friesland, Heerenveen.

Vindt u dit een waardevol artikel, deel dit dan met anderen!

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een notaris die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een notaris.