< terug

Nalatenschapscoaching: begin met een passend testament

Notaris erfrecht in Heerenveen

Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden om de nalatenschap op een goede manier af te wikkelen. Allereerst wordt er gekeken of en hoe de overledene was gehuwd, was dit in gemeenschap van goederen of waren er wellicht huwelijkse voorwaarden? Daarna wordt bekeken of de overledene een testament heeft opgesteld en daarmee zelf erfgenamen heeft aangewezen of bijvoorbeeld een executeur.

Wat als er geen testament is?

Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en regelen zij onderling wie hen vertegenwoordigt. Onlangs was er nog een uitspraak van het Hof Den Haag waarbij werd bevestigd dat de familie van de langstlevende echtgenoot van een pasgetrouwd stel dat zeer kort na elkaar kwam te overlijden uiteindelijk de enige erfgenamen waren. Toepassing van het wettelijk erfrecht had in deze situatie kunnen worden voorkomen door een passend testament. Vervolgens moeten er heel wat praktische, administratieve en juridische zaken worden afgehandeld.

Drie fasen in de afwikkeling van een nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap kan in grote lijnen worden onderscheiden in drie fasen, te weten:

 1. Het opstellen van de verklaring van erfrecht.
 2. Het opstellen en indienen van de aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting.
 3. En tenslotte het uitvoeren van het testament en/of vastleggen van de verdeling en/of het opstellen van de eindrekening en verantwoording.

Een nalatenschap aanvaarden

Door het aanvaarden van een nalatenschap wordt men erfgenaam. Dit kan uitdrukkelijk (schriftelijk) gebeuren, maar kan ook uit de omstandigheden blijken. Erfgenamen zijn gerechtigd tot de bezittingen van de overledene en zijn (ook met hun eigen vermogen) aansprakelijk als de overledene meer schulden dan bezittingen heeft nagelaten. Is dit laatste het geval dan is het wenselijk de nalatenschap tijdig beneficiair te aanvaarden.

Als er ruzie is over de nalatenschap

Soms komt het voor dat erfgenamen ruzie hebben en er samen niet uitkomen. Een nalatenschap kan negatief zijn of onbeheerd. De rechtbank kan in zo’n geval een vereffenaar benoemen. De nalatenschap zal in dat geval moeten worden vereffend: klaargemaakt worden voor verdeling.

Heeft u hulp nodig bij een nalatenschap?

Als erfrechtkenners bij uitstek kunnen wij de gehele afwikkeling voor u verzorgen, maar ook onderdelen ervan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het opstellen van de verklaring van erfrecht;
 • het informeren van de erfgenamen en/of legatarissen;
 • het maken van een boedelbeschrijving;
 • het verzorgen van de formaliteiten als de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard en moet
  worden vereffend;
 • het verzorgen van de financiële administratie (waaronder het opzeggen van abonnementen en
  lidmaatschappen, het terugbrengen van goederen zoals hulpmiddelen);
 • het ontruimen van een woning;
 • het verkopen van bijvoorbeeld een woning, een auto of een effectenportefeuille;
 • het uitkeren of afgeven van legaten of van een voorschot op het erfdeel;
 • het (laten) verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting;
 • het opmaken en indienen van de aangifte erfbelasting;
 • de verdeling tussen de erfgenamen;
 • het opstellen van de rekening en verantwoording aan de erfgenamen.

We informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten in een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor in Friesland (Heerenveen). Maar we komen desgewenst ook bij u thuis. Neem gerust contact op met mr. D.A. (Dineke) de Haan-Wijma, toegevoegd notaris. Zij is lid van de vereniging NOVEX en is bovendien door de Stichting Certificering Executeurs gecertificeerd als executeur.

 

Gerelateerd aan dit onderwerp:

Vindt u dit een waardevol artikel, deel dit dan met anderen!

Meer informatie over dit onderwerp?

Neem vrijblijvend contact op met een notaris die op deze pagina getoond wordt. Of plan met ons secretariaat een vrijblijvende belafspraak in met een notaris.